Engelsiz Atölye


Engellilerin toplum içerisinde hayatlarını istedikleri gibi yaşayamamaları, engellilerin toplumdan uzaklaşmasına, kendilerinde var olan yeteneklere, becerilere odaklanamamalarına, özgüven kaybına ve mutsuzluğa sebep olmaktadır. Engelli bireyi psikolojik çöküntüye götüren engelleri değil, toplumdur. Engellileri tanıma, doğru iletişim kurma, duygusal bir yaklaşım değil profesyonel bilgi, deneyim ve yaklaşım gerektirir.  Bu atölyemizde hedefimiz, engelli bireylere engelli olmanın mutsuzluk ya da çaresizlik olmadığını göstererek özgüvenli bireyler olmalarını sağlamak, kurum yönetici ve çalışanlarına engelli bireylerle doğru iletişimi anlatmak, engelli birey sahibi ailelerin motivasyonlarını yükselterek mücadele güçlerini arttırmakla birlikte engelli bireylerimizin daha aktif bir sosyal yaşam – sosyal çevre edinmeleri için diğer atölye katılanları ile çeşitli aktivelerde buluşturmak.

share on